Sage - mathematical software

This server is sage.sis.uta.fi. You can use the software to calculate derivates or integrals, or to study group theory, linear algebra, or graph theory. The software handles both numerical and symbolic computation.

This is part of services available to students of SIS unit. To get an account see this page.

Manuals

Sage - matemaattinen ohjelmisto

Sage on matemaattinen ohjelmisto, jolla voit esimerkiksi derivoida ja integroida tai tutkia ryhmäteoriaa, lineaarialgebraa tai graafiteoriaa. Ohjelmisto osaa sekä symbolista että numeerista laskentaa.

Käyttöoikeus on SIS-yksikön opiskelijoilla. Lue tarkemmin ohjesivulta.

Ohjeita kursseittain / aiheittain:

Ohjeiden etusivu

Sign into the Sage Notebook v8.9

Browse published Sage worksheets
(no login required)